NOWY WYMIAR DIAGNOSTYKI WETERYNARYJNEJ

Nowy wymiar, czyli przejrzyste informacje na temat możliwości diagnostyki, kontakt z lekarzem weterynarii oraz profesjonalna porada na temat badań i wyników.

Laboratorium dla zwierząt Covet współpracuje z gabinetami i przychodniami weterynaryjnymi, a także fermami, gospodarstwami oraz właścicielami zwierząt domowych i gospodarskich. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi laboratoryjnemu zapewniamy skuteczne wykrywanie chorób zwierzęcych, takich jak choroby narządów i skóry, choroby przewlekłe, choroby układu moczowego i trawiennego oraz wiele innych schorzeń.
W ofercie naszego laboratorium weterynaryjnego znajdują się:

  • Diagnostyka mikrobiologiczna (bakterie, grzyby, wirusy, pasożyty),
  • Diagnostyka analityczna (badania hormonów, biochemiczne, hematologiczne, ocena osadów),
  • Badania genetyczne
  • Profile laboratoryjne.

Do naszych pacjentów należą zarówno ssaki, jak i gady, płazy, ryby oraz ptaki. Jako jedyni w mieście Słupsk dysponujemy profesjonalnymi narzędziami niezbędnymi do diagnostyki różnego rodzaju schorzeń zwierzęcych.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą. W miarę rozwoju Laboratorium będzie ona poszerzana o kolejne usługi.

Polityka RODO w Laboratorium Weterynaryjnym COVET

Misja

Misją Laboratorium weterynaryjnego COVET jest działanie na rzecz zdrowia naszych zwierząt poprzez profilaktykę oraz edukację i usuwanie barier w dostępie do diagnostyki, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony najważniejszych wartości, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo naszych zwierząt.

Pomysły

Dążenie do stworzenia systemu kontroli jakości, który umożliwi wiarygodne tworzenie wyników oraz ograniczy najczęstsze błędy przedlaboratoryjne. Ochrona laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej.

Technologia

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową. Aby dbać o wysoką jakość prowadzonych badań wszystkie urządzenia są okresowo kwalifikowane (poprzez wzorcowanie i kalibracje) i na tej podstawie dopuszczone do użytku.

Opinie naszych kientów