Akredytacja Laboratorium COVET

 

Z dumą przedstawiamy Państwu potwierdzenie kompetencji Laboratorium COVET w zakresie wymagań normy PN ISO/IEC 17025:2005

"ISO 17025- system zarządzania jakością opracowany w 1999 roku w celu ujednolicenia wymagań technicznych i wymagań z zakresu zarządzania jakością, przeznaczonych dla laboratoriów badawczych.

Wymagania normy ISO 17025 zostały opisane w dwóch rozdziałach.

Część pierwsza zawiera wymagania dotyczące:

systemu zarządzania
dokumentacji i zapisów
zakupów usług i towarów
obsługi klienta
przeglądu zarządzania

W części drugiej normy zostały zebrane wymagania określające kompetencje techniczne laboratoriów w zakresie pomiarów i badań, w tym wymagania dotyczące:

personelu
warunków lokalowych i środowiskowych
metod badań lub wzorcowań wraz z ich walidacją, szacowaniem niepewności
pobierania próbek i postępowanie z obiektami do badań
zapewnienia jakości badań
sposobu przedstawiania wyników badań i wzorcowań

Głównym celem wdrożenie systemu ISO 17025 jest poprawa jakości przeprowadzanych badań oraz pomiarów. Wymagania systemu ISO 17025 są głównie przeznaczone do laboratoriów badawczych i testujących w celu potwierdzenia ich kompetencji w zakresie przeprowadzanych badań, pomiarów i wzorcowań." cytat z wikipedia.org

No Comments Yet.

Leave a comment