Analityka Weterynaryjna

Diagnostyka Analityczna

psów, kotów, zwierząt futerkowych, bydła, trzody chlewnej, koni, ptaków, gadów

  • Badania biochemiczne
  • Badania immunochemiczne
  • Badania hematologiczne
  • Diagnostyka chorób układu moczowego
  • Diagnostyka chorób tarczycy
  • Diagnostyka chorób kory nadnerczy
  • Diagnostyka owulacji u samic na podstawie poziomu progesteronu

 

Pobieranie materiału do badań


Pacjent musi być na czczo ok 12 godzin przed pobraniem materiału. Przy ocenie glukozy oraz AST nie zaleca się nadmiernego wysiłku, powoduje to zawyżenie wyniku.


Przy badaniach biochemicznych i badaniach hormonów pobiera się krew "na skrzep".


Badanie glukozy:

krew pobiera się na probówkę z fluorkiem sodu


Morfologia:

krew pobiera się na probówkę z EDTA

W przypadku zestresowanych zwierząt (kotów lub małych psów) do pobrania krwi korzysta się z torby iniekcyjnej, która chroni zarówno zwierzę jak i osobę pobierającą.


Badanie ogólne moczu z  osadem:

Pierwszą porcję moczu odrzucić, następnie pobrać ze środkowego strumienia do jałowego pojemnika (dostępny w aptekach). Dostarczyć w ciągu 2 godzin od pobrania w temperaturze pokojowej.


skierowanie na badanie