Badania genetyczne

Badania genetyczne

badaniemateriałsposób pobraniaczas oczekiwania na wynikrodzaj zwierzęcia
Mycoplasma gallisepticum wraz z rozróżnieniem na szczep szczepionkowywymaz ze szczeliny podniebiennej, zatoki, tchawicy, płuc wymazówka z tworzywa sztucznego1- 2 dniptaki
wirus IBVwymaz ze szczeliny podniebiennej, tchawicy, płuc, jajnika, nerek, migdałków jelitowych, kloakiwymazówka z tworzywa sztucznego1- 2 dniptaki
Borelia burgdorferi*
kleszcz, krew, surowica, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, moczkrew pobrana na EDTA lub na skrzep; kleszcz usunięty z miejsca wkłucia1- 2 dnikrew zwierząt po ukąszeniu, kleszcz
Badania wykonywane metodą Real-Time PCR
* Test jakościowy, wykrywa obecność DNA gatunków Borrelia, wywołujących boreliozę, tj. B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, B. andersonii, B. bisssettii, B. valaisiana, B. lusitaniae, B. japonica, B. tanukii, B. turdi, B. sinica, B. miyamotoi, B. mayonii, B. spielmanii, B. bavariensis, B. kurtenbachii

Uwaga: kleszcza dostarczyć w całości bądź bez głowy w jałowym pojemniku na mocz. Próbkę pobraną poza godzinami pracy laboratorium należy wraz z pojemnikiem przechowywać w zamrażarce. Zamrożoną próbkę dostarczyć do laboratorium.