Badania Żywności

  • Mikotoksyny w paszach

Ocena poziomu mikotoksyn w zbożach i paszach. Po szczegóły skontaktuj się z COVET.

  • Badanie mikrobiologiczne mleka

Badanie polega na ilościowej ocenie wyhodowanych drobnoustrojów chorobotwórczych wraz z identyfikacją i oznaczeniem lekowrażliwości. Wynik każdego badania jest interpretowany indywidualnie w konsultacji z prowadzącym lekarzem weterynarii.

 

  • Badania żywności

Wykrywanie i identyfikacja Salmonella w mięsie, rybach, produktach garmażeryjnych i wielu innych- rodzaje badań czytaj więcej

 

Pobieranie próbek żywności do badań zgodnie z poniższymi dokumentami:


  • PN-EN ISO 7218:2008 Mikrobiologia żywności i pasz. Wymagania i ogólne zasady badań mikrobiologicznych
  • PN-ISO 17604:2005 Mikrobiologia żywności i pasz. Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych z tusz zwierząt rzeźnych.
  • PN-ISO 18593: 2005 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni z użyciem płytek kontaktowych i wymazów.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych z późniejszymi zmianami.