O Nas

 

Czym się zajmujemy?

Weterynaryjne laboratorium Covet prowadzi działalność na podstawie uchwały nr 2147/2016 z dnia 3 marca 2016 o wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Gdańsku (nr ewidencyjny 525/03/05/2147). Laboratorium działa zgodnie z wymogami ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U.04.11.95) oraz zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Laboratorium posiada pracownie:

- analityczną (badania hormonów, biochemiczne, hematologiczne, ocena osadów)

- mikrobiologiczną (badania w kierunku bakterii i grzybów chorobotwórczych, wirusów oraz pasożytów) (w tym badania akredytowane)

- pracownię immunologiczną (min ocena przeciwciał przeciwko AMDV u norek)

- pracownię badań genetycznych

- punkt pobrań


Jak to robimy?

Wyspecjalizowany sprzęt jak również stale dokształcający się pracownicy umożliwiają nam dokładną analizę badanych parametrów w celu zminimalizowania potencjalnych interferencji.

Prowadzimy konsultacje w interpretacji wyników badań oraz pomoc w ich doborze.


Do kogo skierowana oferta?

Współpracujemy z lekarzami prowadzącymi gabinety i przychodnie weterynaryjne, ze specjalistami od chorób zwierząt gospodarskich, fermami oraz właścicielami zwierząt domowych i gospodarskich.

 

QUALITY CONTROL- Kontrola jakości

Laboratorium weterynaryjne COVET prowadzi wewnętrzną kontrolę, która obejmuje monitorowanie wykonywanych parametrów i sprawdzanie za pomocą szczepów wzorcowych i zewnątrz-laboratoryjną kontrolę jakości- FAPAS. Co roku Laboratorium uczestniczy w badaniach biegłości dot. wykrywania i serotypowania Salmonella organizowanych przez Instytut Badawczy w Puławach.


19 czerwca 2017r Laboratorium Weterynaryjne COVET otrzymało akredytację na badania w kierunku Salmonella spp.

 


Laboratorium COVET na liście laboratoriów zatwierdzonych

Laboratorium Weterynaryjne COVET na mocy Głównego Lekarza Weterynarii dn 29.03.2018 zostało zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:
obecności i identyfikacji pałeczek Salmonella w materiale biologicznym (j.k. narządy wewnętrzne, jaja wylęgowe, zmarłe zarodki, wymazy podeszwowe, próbki środowiskowe z etapu produkcji pierwotnej, wyściółka z mekonium) zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-4 oraz PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007


marzec 2019

Aktualizacja normy 17025 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w Laboratorium COVET.


lipiec 2019

Laboratorium Weterynaryjne COVET ma przyjemność poinformować swoich klientów o rozpoczęciu wykonywania badań z zakresu diagnostyki molekularnej.