O Nas

 

Czym się zajmujemy?

Weterynaryjne laboratorium Covet prowadzi działalność na podstawie uchwały nr 2147/2016 z dnia 3 marca 2016 o wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Gdańsku (nr ewidencyjny 525/03/05/2147). Laboratorium działa zgodnie z wymogami ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U.04.11.95) oraz zgodnie z normą PN EN ISO 17025:2005.

Laboratorium posiada pracownie:

- analityczną (badania hormonów, biochemiczne, hematologiczne, ocena osadów)

- mikrobiologiczną (badania w kierunku bakterii i grzybów chorobotwórczych, wirusów oraz pasożytów)

- pracownię żywności (badania akredytowane)

- punkt pobrań


Jak to robimy?

Wyspecjalizowany sprzęt jak również stale dokształcający się pracownicy umożliwiają nam dokładną analizę badanych parametrów w celu zminimalizowania potencjalnych interferencji.

Prowadzimy konsultacje w interpretacji wyników badań oraz pomoc w ich doborze.


Do kogo skierowana oferta?

Współpracujemy z gabinetami i przychodniami weterynaryjnymi, gospodarstwami, fermami oraz właścicielami zwierząt domowych i gospodarskich.

 

QUALITY CONTROL- Kontrola jakości

Laboratorium weterynaryjne COVET prowadzi wewnętrzną kontrolę, która obejmuje monitorowanie wykonywanych parametrów i sprawdzanie za pomocą szczepów wzorcowych i zewnątrz-laboratoryjną kontrolę jakości- FAPAS.


19 czerwca 2017r Laboratorium Weterynaryjne COVET otrzymało akredytację na badania w kierunku Salmonella spp.