Profile Laboratoryjne

PANEL:Układ moczowyWątrobaTrzustkaTarczycanadnerczaZmiany na skórze, w uchusercecukrzycaUkład pokarmowy
Morfologia+Badanie ogólne moczu+ osadASTamylazacholesterolkortyzolPosiew bakteriologiczny + mykologicznyASTkreatyninaPanel podstawowy
kreatyninaASTlipazaFT4Zeskrobiny w kierunku pasożytówASTglukozaBad. parazytologiczne
mocznikmocznikGlukozaTSHCKmocznikBadanie w kierunku Salmonella spp
glukozaBilirubina całkowitacholesterol całkowitysódAntygen Giardia
białko całkowitefosfataza alkalicznapotasantygeny parwowirusa (CPV), koronawirusa (CCV) i Giardia
albuminy
stosunek białka do kreatyniny w moczu
posiew moczu
 PSY I KOTY
Zachowanie zdrowia- badanie kontrolne
gdy nie wiemy co dolega naszemu zwierzęciu
Profil podstawowy: Morfologia, AST, ALT, mocznik, glukoza, kreatynina, białko całkowite
Profil rozszerzony: profil podstawowy+ cholesterol, lipaza, amylaza, wapń, fosfor, bilirubina, fosfataza alkaliczna
Profil diagnostyczny: profil rozszerzony+ sód, potas, kinaza kreatynowa (CK), trójglicerydy
Kontrola diety
(badanie wykonać przed rozpoczęciem diety i po 1-2miesiącach w celu kontroli)
Morfologia, AST, ALT, kreatynina, mocznik, białko całkowite, wapń, fosfor, potas, sód, albuminy, badanie ogólne moczu
Badania dla seniorówMorfologia, AST, ALT, kreatynina, mocznik, glukoza, albuminy
Po ekspozycji kleszczaMorfologia+ test w kierunku chorób odkleszczowych
Pokrycie sukiprzed cieczką: Profil podstawowy+ posiew z pochwy
w trakcie cieczki: progesteron
Nowy kot w domu
(dotyczy kotków przygarniętych)
Profil podstawowy + test wykrywający antygen wirusa białaczki kotów (FeLV) i przeciwciała niedoboru immunologicznego kotów (FIV).
 ZWIERZĘTA FUTERKOWE
Zachowanie zdrowia- badanie kontrolne lub gdy nie wiemy co dolega naszemu zwierzęciuMorfologia, ALT, AST, fosfataza alkaliczna, mocznik, kreatynina, glukoza, badanie parazytologiczne kału
Stany zapalne skóryPosiew bakteriologiczny i/ lub mykologiczny ze zmian skórnych
 BYDŁO
Zaleganie krówbiałko całkowite, AST, CK, mocznik, wapń, fosfor, magnez
Zapalenie wymieniabadanie mikrobiologiczne wydzieliny z gruczołu mlecznego
Kondycja fizycznawapń, fosfor, ALT, AST, białko całkowite, mocznik, trójglicerydy, cholesterol, bilirubina, badanie parazytologiczne kału
 PTAKI
Choroby układu pokarmowegoBadanie parazytologiczne kału

badanie w kierunku Trichomonas, Hexamita

posiew w kierunku drożdżaków

posiew w kierunku Salmonella spp
Podejrzenie infekcji uogólnionejposiew z wycinka narządu
 GADY
Zachowanie zdrowia- badanie kontrolne lub gdy nie wiemy co dolega naszemu
zwierzęciu
ALT, AST, mocznik, wapń, fosfor, kwas moczowy, badanie parazytologiczne kału
Stany zapalne skóryPosiew bakteriologiczny i/ lub mykologiczny ze zmian skórnych