Pracownia mikrobiologiczna

Badanie bakteriologiczne i mykologiczne psów, kotów, zwierząt futerkowych, bydła, trzody chlewnej, koni, ptaków, gadów, płazów, ryb
  • wymazy ze skóry, zmian skórnych, uszu, nosa itp
  • badanie wydzieliny z gruczołu mlekowego
  • badanie zeskrobin
  • badanie wycinków narządów- posiew tlenowy i beztlenowy
  • identyfikacja biochemiczna
  • ocena lekowrażliwości wyhodowanych drobnoustrojów
    średni czas wykonania badania 2-5 dni. W przypadku badań mykologicznych czas wykonania 7-21 dni.


Diagnostyka parazytologiczna u psów, kotów, przeżuwaczy, zwierząt futerkowych, ryb, gadów

Banie ektopasożytów (zewnętrznych) metodą:

ocena mikroskopowa zeskrobin i sierści lub form dorosłych

Badanie endopasożytów (wewnętrznych) w przewodzie pokarmowym metodą:

flotacji

dekantacji

preparat bezpośredni

badanie dorosłych form z kału

w krwi:

preparat barwiony w kierunku Babesia canis

w kierunku pasożytów krwi

Comments are closed.