Badania hematologiczne

Ocena elementów morfotycznych w krwi obwodowej u zwierząt domowych i gospodarskich, u gadów, ptaków.

Badanie morfologiczne odbywa się na analizatorze weterynaryjnym.
Oceniane parametry:
leukocyty
erytrocyty
hemoglobina
hematokryt
MCV- średnia objętość krwinki czerwonej
MCH- średnia zawartość hemoglobiny w krwince
MCHC- średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach czerwonych
RDW- rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów
płytki krwi
MPV- średnia objętość trombocytu
liczba neutrofili
odsetek neutrofili
liczba monocytów
odsetek monocytów
liczba limfocytów
odsetek limfocytów

rozmaz krwi- preparat z krwi obwodowej

Comments are closed.