Wykrywanie Salmonella

Próby z etapu produkcji pierwotnej [A]

Przedmiot badańBadane cechy/ metoda
KałObecność i identyfikacja Salmonella

(metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym)

PN-EN ISO 6579-1:2017-04
Schemat Kaufmana White’a- Le Minora
narządy wewnętrzne
jaja wylęgowe
zmarłe zarodki
wymazy podeszwowe
wyściółka
wyściółka z mekonium
puch
próbki środowiskowe z etapu produkcji pierwotnej
wymazy czystościowe z ferm drobiu
kury nioski, hodowlane, brojlery, inne

 

 

Żywność i pasze

Przedmiot badańBadane cechy/ metoda
mięso i przetwory mięsneObecność Salmonella

(metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym)

PN-EN ISO 6579-1:2017-04
jaja i produkty jajeczne
pasze
próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością
ryby i produkty rybne
tuszki drobiowe
wycinki ze skóry szyj
wyroby garmażeryjne
zlecenie na badanie w kierunku Salmonella
[A] metoda akredytowana

Comments are closed.